Công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngành Công Thương đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại cũng phát sinh nhiều vấn đề về môi trường cần được quan tâm giải quyết. Trong những năm qua, ngành Công Thương đã nỗ lực trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các “điểm nóng” về môi trường và từng bước kiểm soát các nguồn thải. Tuy nhiên, trình độ công nghệ, thiết bị của nhiều lĩnh vực công nghiệp được đầu tư qua nhiều giai đoạn còn lạc hậu, cũ và chiếm tỷ lệ cao trong các ngành công nghiệp, cùng với đó là hệ thống pháp luật và chính sách về bảo vệ môi trường còn nhiều điểm chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn và thiếu ổn định cũng là những vướng mắc cần giải quyết.

Việc nhận diện, xác định các thách thức, vấn đề về môi trường, cũng như thống kê, kiểm soát các nguồn thải từ các hoạt động công nghiệp (như điện mặt trời, điện gió, điện rác, từ trường, bức xạ, chất thải điện tử,...) và thương mại (dịch chuyển các loại công nghệ cũ, lạc hậu, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất...) trong giai đoạn tới là hết sức cần thiết nhằm giúp cơ quan quản lý Nhà nước có các giải pháp cụ thể, tránh bị động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với các sự cố môi trường.

Anh-tin-bai

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ Everwin tại Khu công nghiệp Vsip Nghệ An

Tháng 8/2023 Sở Công Thương Nghệ An đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau:

- 100% doanh nghiệp ngành Công Thương được tập huấn và phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường.

- 100% các cơ sở thuộc danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt quy định về kiểm kê và kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính.

- Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt: 100%.

- 100% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân huỷ.

- Xây dựng, nhân rộng tối thiểu 02 mô hình giảm thiểu rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối.

Để thực hiện được các mục tiêu trên Sở Công Thương Nghệ An đã triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

2. Triển khai các hoạt động cụ thể ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương.

3. Tham mưu triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong phạm vi quản lý ngành Công Thương.

5. Rà soát, tổng hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

6. Tăng cường triển khai các hoạt động có liên quan ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh như: ứng phó sự cố hoá chất; ứng phó sự cố tràn dầu.

7. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý KKT Đông Nam và các cơ quan, đơn vị khác thẩm định hồ sơ môi trường: Giấy phép môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, Đề án, dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh…

8. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương theo thẩm quyền./.

Phùng Mạnh Hùng – Phòng Hỗ trợ và Tư vấn
image advertisement
image advertisement
image advertisement


 TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG

 Địa chỉ: Số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

 Điện thoại: (+84-38).3595594

 Email: hotrophattriencongthuongnghean@gmail.com