image banner
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2022 (10/10)
Lượt xem: 148
Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, hướng đến năm 2030; Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Nghệ An tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2022 ảnh 1

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Nghệ An.

Trên tinh thần, đó UBND tỉnh yêu cầu Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với các hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng. Các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Nội dung và hình thức truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022:

- Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

- Tổ chức tuyên truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm: Các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử; Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh, cấp huyện; Hệ thống truyền thanh cấp xã;...

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như: Chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, các hoạt động cộng đồng,...

- Tổ chức các hoạt động phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

- Tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp: Có các chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật; hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; khuyến khích các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn trên địa bàn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.

Anh-tin-bai

- Tổ chức phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại tỉnh Nghệ An.

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian: Từ ngày 01 - 10/10/2022.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia một cách thiết thực, hiệu quả./.

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở

Trụ sở: Số 70 - Nguyễn Thị Minh Khai - Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238)3 844 970 - Email: ct@nghean.gov.vn