image banner
Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM ĐỐC SỞ

GIÁM ĐỐC: PHẠM VĂN HOÁ

ĐT: 0912.341.359

PHÓ GIÁM ĐỐC: Trần Thanh Hải

ĐT: 0904.545.777

PHÓ GIÁM ĐỐC: Lê Đức Ánh

ĐT: 0913.400.205

PHÓ GIÁM ĐỐC: Cao Minh Tú

ĐT: 0931.363.999

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng

-CVP: Phan Bá Yên

- P.CVP: Nguyễn Cảnh Quế

- P.CVP: Nguyễn Thị Quỳnh Phương

2. Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp

- TP: Nguyễn Thị Thanh Hiếu

- P.TP: Hoàng Trung Hiếu

3. Phòng Quản lý Công nghiệp

- TP: Nguyễn Văn Hiệp

- PP: Nguyễn Quang Trung

- PP: Nguyễn Văn Biển

4. Phòng Quản lý Thương mại

- TP: Trần Thị Mỹ Hà

- PP: Phan Đức Thịnh

5. Phòng Quản lý Năng lượng

- TP: Lê Thị Thu Hường

- PP: Nguyễn Đăng Hải

6. Thanh tra sở

- CTT: Võ Minh Tuấn

- P.CTT: Nguyễn Văn Thành

7. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

- TP: Hoàng Minh Tuấn

- PTP: Nguyễn Thị Nhi

8. Phòng Kỹ thuật - An toàn môi trường

- TP: Bùi Xuân Hùng

- PTP: Trần Ngọc Thạch

III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An

- Giám đốc: Nguyễn Xuân Thanh

- Phó Giám đốc: Ngô Xuân Vinh

- Phó Giám đốc: Mai Anh Tuấn

IV. CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN

- Chủ tịch: Nguyễn Văn Thục

- Phó Chủ tịch: Phan Thị Mỹ Hạnh


Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở

Trụ sở: Số 70 - Nguyễn Thị Minh Khai - Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238)3 844 970 - Email: ct@nghean.gov.vn