image banner
Nghệ An chuyển đổi số gắn với thực tiễn cuộc sống
Lượt xem: 292

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về việc lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh chủ trương chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Nội dung về chuyển đổi số được đề cập đến nhiều lần trong các văn kiện Đại hội XIII; được đưa vào Báo cáo Chính trị thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội. Thấm nhuần chủ trương lớn của Đảng, mấy năm gần đây, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh và các cấp ngành Nghệ A đã có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể để từng bước đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, mang lại ý nghĩa thiết thực với đời sống nhân dân.

 

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở

Trụ sở: Số 70 - Nguyễn Thị Minh Khai - Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238)3 844 970 - Email: ct@nghean.gov.vn