image banner
Công khai dự toán ngân sách năm 2021
Lượt xem: 153

1. Công khai dự toán ngân sách (chi tiết theo file đính kèm):

          (Nhấn vào đây để tải về)

2. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách:

- Đơn vị dự toán ngân sách cấp trên (Chi tiết tải tệp tin đính kèm ở dưới)

         + Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 2020

         + Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 2021

- Đơn vị sử dụng ngân sách (Chi tiết tải tệp tin đính kèm ớ dưới):

          + Văn phòng Sở

          + Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

          + Trung tâm Tiết kiệm năng lượng

3. Công khai quyết toán ngân sách (chi tiết theo biểu đính kèm)

 

 

 

Chu Quang Vũ Anh
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở

Trụ sở: Số 70 - Nguyễn Thị Minh Khai - Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238)3 844 970 - Email: ct@nghean.gov.vn