image banner
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW này 25/5/2023 của BBT Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TT, ATGT trong tỉnh hình mới.
Số ký hiệu văn bản 205-KH/TU
Ngày ban hành 04/10/2023
Ngày hiệu lực 04/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW này 25/5/2023 của BBT Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TT, ATGT trong tỉnh hình mới.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thông
Tài liệu đính kèm KH-Thuc-hien-Chi-thi-23.CT.TW-638324652167687957.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở

Trụ sở: Số 70 - Nguyễn Thị Minh Khai - Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238)3 844 970 - Email: ct@nghean.gov.vn