image banner
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...
Số ký hiệu văn bản 101/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản Quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm nghi-dinh-101-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-122-2016-nd-cp-va-nghi-dinh-57-2020-nd-cp-ve-bieu-thue-xuat-khau-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai637743819582317042.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở

Trụ sở: Số 70 - Nguyễn Thị Minh Khai - Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238)3 844 970 - Email: ct@nghean.gov.vn