THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

 Địa chỉ: Số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

 Điện thoại: (0238)3844970

 Email: thitruonghoinhapnghean@gmail.com