Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và TVPTCN năm 2018 (21/08/2018 09:09 AM)

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Công văn số 4617/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 235/QĐ-HĐTD ngày 02/7/2018 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và TVPTCN.


Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và TVPTCN năm 2018 (có danh sách kèm theo). Danh sách được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương (địa chỉ truy cập http://congthuong.nghean.gov.vn) và được niêm yết tại trụ sở làm việc (từ ngày 21/8/2018).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương để tổng hợp, xem xét tổ chức chấm phúc khảo theo quy định. Hội đồng tuyển dụng viên chức không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo đến bộ phận văn thư của Sở Công Thương) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương thông báo để các thí sinh thực hiện./.

=> Chi tiết tải tệp tin đính kèm <=

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu