Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Tài liệu (Đề cương, phụ biểu báo cáo) phục vụ hội nghị Công thương 6 tỉnh Bắc Trung bộ 2019 (28/06/2019 06:08 PM)

Triển khai thực hiện Kế hoạch 607/SCT-KHTCTH ngày19/4/2019 về tổ chức Hội nghị Ngành Công Thương 06 tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ IX, năm 2019 tại tỉnh Nghệ An, Sở Công Thương Nghệ An đề nghị Sở Công Thương các tỉnh Bắc Trung Bộ phối hợp thực hiện một số nội dung sau:


1. Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; 6 tháng đầu năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019;


2. Đăng ký và chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị.


3. Đăng ký danh sách đại biểu tham dự hội nghị


4 Đăng ký danh sách doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, sản phẩm tham gia, trưng bày, ký kết giao thương tại Hội nghị kết nối cung - cầu các tỉnh Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2019;


=> Chi tiết Download tệp tin đính kèm


1. Đề cương báo cáo Hội nghị Công thương các tỉnh Bắc Trung Bộ

2. Các Phụ biểu báo cáo

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu