Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (18/02/2019 03:36 PM)

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2019


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 9879/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 45/QĐ-SCT ngày 23/01/2019 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng năm 2019; Quyết định số 46/QĐ-SCT ngày 23/01/2019 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và TVPTCN năm 2019; Quyết định số 55/QĐ-HĐTD ngày 11/02/2019 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng; Quyết định số 56/QĐ-HĐTD ngày 11/02/2019 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và TVPTCN.

Ngày 15/02/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương đã tổ chức Phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển và Thông báo kết quả xét tuyển viên chức như sau: (có danh sách kèm theo). Danh sách được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương (địa chỉ truy cập http://congthuong.nghean.gov.vn) và được niêm yết tại trụ sở làm việc (từ ngày 18/02/2019) trong thời hạn 15 ngày.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương thông báo để các thí sinh thực hiện./.

=> Chi tiết xem tệp tin đính kèm <=


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu