Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Hoạt động khuyến công 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 (20/09/2017 09:28 AM)
Năm 2016, hoạt động khuyến công quốc gia đã nhận được sự quan tâm của Bộ Công Thương và Cục Công Thương địa phương (trước đây là Cục Công nghiệp địa phương). Theo Quyết định số 13698/QĐ-BCT ngày 14/12/2015, tỉnh Nghệ An được hỗ trợ 03 đề án, tổng kinh phí hỗ trợ 1.000 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất viên củi nén tại Công ty CP công dụng hóa (Nghi Lộc); Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất tinh bột sắn tại Công ty TNHH chế biến nông sản Hoa Sơn (Anh Sơn) và xây dựng mô hình sản xuất hạt phụ gia nhựa tại Công ty Cổ phần phụ gia nhựa MEGA (Nghĩa Đàn).

          Ngoài ra, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 1 (Cục Công Thương địa phương) trực tiếp triển khai hỗ trợ thực hiện đề án "hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất cửa gỗ Huge, công suất 10.000m2/năm" tại Công ty cổ phần Audoor Nghệ An, kinh phí hỗ trợ 195 triệu đồng.


          Về hoạt động khuyến công địa phương, năm 2016 UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt và quyết định hỗ trợ 75 đề án với tổng kinh phí 4.000 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ gồm: Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn 09 đề án; Tổ chức tập huấn, hội thảo; tham quan, khảo sát, mở rộng thị trường, học tập kinh nghiệm trong nước 06 đề án; Tham gia hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 02 đề án; Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng máy móc tiên tiến; Mua sắm thiết bị, công dụng cụ sản xuất cho làng nghề, làng có nghề 13 đề án; Xây dựng các chương trình truyền hình; xuất bản bản tin; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển công thương 03 đề án; Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, tỉnh 13 đề án; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công; hoạt động chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề cấp tỉnh, huyện 15 đề án; Hỗ trợ các làng nghề được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận năm 2015 06 làng nghề; Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 02 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thiết kế mới, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho 01 sản phẩm..... Theo đánh giá, các đề án hỗ trợ đã tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch được phê duyệt của Cục Công nghiệp địa phương (đối với các đề án khuyến công quốc gia) và Sở Công Thương Nghệ An (đối với các đề án khuyến công địa phương). Các đề án được hỗ trợ đã phát huy hiệu quả dự án đầu tư, mở rộng dự án đầu tư, nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm thu hút được nhiều lao động 

tham gia...

.

          9 tháng đầu năm 2017, hoạt động khuyến công tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp từ Trung ương đến địa phương. Theo đó, Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương hỗ trợ thực hiện 03 đề án, với tổng kinh phí 1.200 triệu đồng, gồm các đề án: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất tăm hương, đũa tre, xiên nước tiêu thụ nội địa và xuất khẩu từ nguyên liệu Lùng tại Công ty TNHH Lâm sản Khánh Tâm (Quế Phong; Hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An (hỗ trợ thành lập 30 doanh nghiệp); Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nguyên liệu hạt nhựa và các sản phẩm từ nhựa phế thải, công suất 10.000 tấn/năm tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Tiến (Diễn Châu).


          Về khuyến công địa phương, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 4.127 triệu đồng/Kế hoạch 4.500 triệu đồng cho 81 đề án. Các đề án, gồm: Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn cho 14 đề án; Tổ chức tập huấn, hội thảo; tham quan, khảo sát, mở rộng thị trường, học tập kinh nghiệm trong nước cho 09 đề án; Tham gia hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề cho 04 đề án; Chi hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề cho 04 đề án; Xây dựng phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, 01 đề án; Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng máy móc tiên tiến; Mua sắm thiết bị, công dụng cụ sản xuất cho làng nghề, làng có nghề cho 12 đề án; Xây dựng các chương trình truyền hình; xuất bản bản tin; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển công thương cho 03 đề án; Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho 05 đề án; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công; hoạt động chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề cấp tỉnh, huyện cho 17 đề án; Hỗ trợ các làng nghề được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận năm 2016 cho 07 làng nghề....


          Đến nay, các đề án đã tổ chức triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt. Để đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, đầu tư hỗ trợ dự án Sở Công Thương đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các hoạt động khuyến công, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, phù hợp với chiến lược, quy hoạch về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của tỉnh; hướng dẫn tại các cơ sở được hỗ trợ đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, nội dung, nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công quốc gia... Ngoài ra, cũng đã cử cán bộ tham dự khai giảng, bế giảng, bàn giao thiết bị... ở các địa phương nơi triển khai đề án khuyến công địa phương. Hiện nay, các đề án đang triển khai thực hiện theo kế hoạch Cục Công nghiệp địa phương, Sở Công Thương phê duyệt.
Sản phẩm mây tre đan truyền thống của công ty Đức Phong


          Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 hỗ trợ thực hiện 02 đề án, gồm: Hỗ trợ đầu tư mới thiết bị máy khắc gỗ tự động (CNC) cho Công ty TNHH Lâm sản FMC (Thái Hòa); Tổ chức Khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất và chiến lược makerting cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại Nghệ An.


          Theo đánh giá Chương trình khuyến công Quốc gia đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công. Các hoạt động khuyến công địa phương đã gắn với kế hoạch, nhiệm vụ của ngành, của địa phương. Giải ngân kinh phí kịp thời đúng quy định, đảm bảo các đề án triển khai theo yêu cầu đề ra; tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá, nghiệm thu, quyết toán chặt chẽ theo đúng quy định.


          Bên cạnh những kết quả đạt được, Các chương trình vẫn còn tồn tại một số khó khăn như hỗ trợ khuyến công chưa lồng ghép, liên kết được nhiều với các chương trình khác nên hiệu quả còn hạn chế. Một số đề án khuyến công triển thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân do tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, làng nghề chưa thật sự ổn định, bền vững, còn khó khăn đầu ra. Một số đơn vị thụ hưởng khuyến công năng lực còn hạn chế nên việc triển khai thực hiện, thanh quyết toán kinh phí chưa đạt yêu cầu đề ra.


          Để hoàn thành mục, nhiệm vụ và thực hiện giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2017, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Công nghiệp địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai chương trình khuyến công (bao gồm cả hoạt động khuyến công quốc gia và khuyến công tỉnh). Tích cực đôn đốc, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia và địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí khuyến công  thực hiện theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Quyết toán các đề án khuyến công theo đúng tiến độ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về khuyến công giúp các cơ sở, doanh nghiệp, làng nghề sản xuất công nghiệp tích cực tham gia thực hiện chương trình khuyến công theo đúng chương trình giải quyết việc làm cho người lao động. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể lồng ghép với các chương trình, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công. Xây dựng các chương trình, đề án theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa để khuyến khích thúc đẩy các cơ sở đầu tư mạnh mẽ nhằm tạo chuyển biến rõ rệt cho sự phát triển của ngành. Ngoài hoạt động khuyến công cần tăng cường hoạt động tư vấn khuyến công hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, làng nghề TTCN./.

          


Thanh Hiếu

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu