Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Trung tâm KC&TVPT CN Nghệ An tổ chức tập huấn khuyến công năm 2016. (30/09/2016 03:09 PM)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, được sự đồng ý của Sở Công Thương Nghệ An, ngày 23-24/9/2016 Trung tâm KC & TVPTCN Nghệ An tổ chức tập huấn công tác khuyến công năm 2016

Tới dự hội nghị tập huấn có đại diện, các Sở ban ngành cấp tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, lãnh đạo Sở Công Thương, phòng kế hoạch tài chính, phòng quản lý công nghiệp Sở, đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách theo dõi về khuyến công Phòng kinh tế hạ tầng/ Phòng kinh tế UBND các huyện, thành phố, thị xã, hội nông dân, phụ nữ các huyện, một số cơ sở, doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã, dự kiến đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2017.

   

 Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe các giảng viên truyền đạt một số nội dung:

           Một số định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công 2017; Giới thiệu các chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề;        Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐN ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chính sách về đầu tư xây dựng cụm công nghiệp theo Quyết định 45/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 26/8/2015;Phổ biến các chính sách về phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo thông tư 46/2011/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường làng nghề;


          Quyết định 73/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 quy định xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi lĩnh vực công nghiệp và làng nghề trên địa bàn Nghệ An; Phổ biến thực hiện Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quyết định, Quy định quản lý, sử dụng kinh phi khuyến công tỉnh; hướng dẫn lập đề án, lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí.


            Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình tập huấn công tác khuyến công cho các huyện thành, thị, nhằm năng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến công triển khai xuống cơ sở để  xây dựng kế hoạch khuyến công đúng nội dung quy định ./.


Chế Vinh - Trung tâm Khuyến Công

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu