Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIII năm 2018 (20/08/2018 09:53 AM)
Chiều ngày 1/8/2018, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương Nghệ An tổ chức Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIII năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch khuyến công 2018.
Nâng cao chất lượng công tác Khuyến công trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Ông Ngô Quang Trung - Cục Trưởng cục Công Thương địa phương chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương; Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương và hơn 200 đại biểu đến từ 28 Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương và ông Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An đồng chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, năm 2017, tổng kinh phí khuyến công của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là trên 128 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch năm và tăng 4,5% so với tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2016. Bước sang năm 2018, nguồn kinh phí khuyến công cho toàn vùng là 130,005 tỷ đồng và trong 6 tháng đầu năm, tổng mức kinh phí thực thực hiện đạt trên 46 tỷ đồng, đạt 35,4% kế hoạch năm, tăng 9,1% so với năm 2017.

 

Trong đó, Công tác đào tạo nghề năm 2017 đã đào tạo cho 4.020 lao động với kinh phí thực hiện là 7.206 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tào tạo nghề cho 745 lao động, đạt 20,79% kế hoạch, với kinh phí là 1.082 triệu đồng. Cũng trong vòng 6 tháng đã tổ chức trình diễn được 08 mô hình trình diễn kỹ thuật; Chương trình phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu đã tổ chức 01 hội chợ, hỗ trợ 95 cơ sở CNNT tham gia, với kinh phí thực hiện được 5.896 triệu đồng, đạt 29% kế hoạch năm…

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Đánh giá về kết quả hoạt động khuyến công của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng cục Công Thương địa phương cho rằng, công tác triển khai các nội dung hoạt động khuyến công của các tỉnh, thành phố phía Bắc đã ngày càng đa dạng và phong phú hơn; các hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của Chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương. Hoạt động khuyến công đã góp phần tích cực vào thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương và khu vực. Bên cạnh đó, các hoạt động quản lý Nhà nước về khuyến công cũng ngày càng được củng cố. Đa phần các tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển công nghiệp tại các địa phương. Công tác khuyến công đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công quốc gia cụ thể hóa bằng các dự án, đề án. Qua đó, góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 19/NQ-CP hay Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì một số mặt của công tác khuyến công tại khu vực phía Bắc vẫn còn hạn chế như: Công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng đề án của một số địa phương chưa đa dạng, ít đề án mang tính điển hình và tính lan tỏa chưa cao; việc đăng kí và triển khai thực hiện các đề án chưa thực sự bám sát nhu cầu cơ sở CNNT, một số đề án tính khả thi chưa cao, tổ chức thực hiện và tạm ứng còn chậm so với tiến độ; công tác thẩm định cấp cơ sở còn chưa tốt, mang tính thủ tục, không bám sát nội dung yêu cầu; hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của một số địa phương còn chưa được đẩy mạnh, nguồn thu thấp, số lượng dự án và doanh thu từ hoạt động tư vấn chưa xứng với tiềm năng và thế mạnh của các Trung tâm khuyến công…

 

Cục Công Thương địa phương cũng đề ra một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2018, trong đó cần tập trung thực hiện: Triển khai đồng bộ Chương trình hành động của ngành Công Thương với việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP tại Quyết định số 19- 2018/NQCP; Nghị quyết số 35/NQ-CP…

 

 

Ông Tạ Đăng Đoan - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tham luận tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận của Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công của các tỉnh, thành phố; đại diện cơ quan báo chí trung ương… đã nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công những tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo. Tham luận tại Hội nghị, ông Tạ Đăng Đoan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh đã chỉ ra rằng: Đối với tỉnh Bắc Ninh, công tác khuyến công đã góp phần tích cực và làm gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời đã thúc đẩy sự ra đời các loại hình doanh nghiệp sản xuất TTCN tại khu vực nông thôn; Tạo lập mô hình đổi mới công nghệ, đầu tư theo chiều sâu và tạo việc làm có kỹ thuật cho người lao động. Để thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương Bắc Ninh sẽ chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh cần phải tăng cường bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư, sản xuất công nghiệp để từ đó có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời…

 

 

Nhà báo Nguyễn Văn Đừng - Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham luận tại Hội nghị

 


Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã chỉ ra một số vấn đề khó khăn, tồn tại của hoạt động khuyến công tại các tỉnh trong khu vực phía Bắc thời gian qua như: Các vùng nông thôn, nhất là vùng khó khăn chưa hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào sản xuất công nghiệp nông thôn và phát triển các dịch vụ khuyến công; cán bộ làm công tác khuyến công thường biến động, luân chuyển, vì vậy, việc bám sát địa bàn để xây dựng các đề án chưa hiệu quả; công tác thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công và các hoạt động khuyến công còn hạn chế....

 

 

Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

 

Thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đề nghị ngành Công Thương và Trung tâm khuyến công các địa phương cần tăng cường các giải pháp cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp để khai thác tiềm năng nông nghiệp nông thôn; hỗ trợ các doanh nghiệp, làng nghềhỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường vào cụm công nghiệp; các tỉnh cần xác định trọng tâm, trọng điểm các chương trình, đề án sát với tình hình, đặc thù của các địa phương trong khu vực.

 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 13 cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công. Đồng thời, Ban tổ chức trao Cờ đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, Thành phố khu vực phía Bắc năm 2019 cho Sở Công Thương tỉnh Hải phòng.

 

 

Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khuyến công năm 2017

 

 

Ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khuyến công năm 2017

 Đinh Thị Tuyết Nga

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu