Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Khó khăn trong hoàn thiện tiêu chí số 7 Nông thôn mới (14/08/2019 03:58 PM)

Thiếu vốn là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ngành Công Thương Nghệ An gặp nhiều khó khăn trong hoàn thiện tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại nông thôn trong xây dựng NTM. 


Mục tiêu đến năm 2020, Nghệ An phấn đấu có 370 xã đạt tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại nông thôn, 286 xã đạt chuẩn NTM.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 405 chợ đang hoạt động, trong đó số chợ ở khu vực nông thôn, miền núi là 309 chợ. Tuy nhiên, chỉ khoảng một nửa trong tổng số chợ của tỉnh được xây dựng kiên cố và bán kiên cố, các chợ còn lại cơ sở vật chất còn tạm bợ. Công tác vệ sinh môi trường tại các chợ còn nhiều bất cập, nhất là một số chợ tại khu vực nông thôn, ven đô thị.


trien khai tieu chi so 7 tai nghe an kinh phi han che

Nhiều chợ vùng trung du, miền núi chưa đạt chuẩn


Những năm qua, hoạt động đầu tư cho triển khai tiêu chí số 7 của Nghệ An tuy có chuyển biến nhưng vẫn rất chậm. Giai đoạn 2011-2015, mới có 105 chợ được xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo, đạt gần 28% so với quy hoạch; giai đoạn 2016-2018, xây dựng, nâng cấp được 38 chợ nông thôn.


Tính đến hết năm 2018 có 323/431 xã đạt tiêu chí số 7, trong đó có 78 chợ được công nhận đạt chuẩn theo quy định của Bộ Công Thương. Đáng lưu ý, các chợ đạt chuẩn chủ yếu là của các xã vùng ngoại thành, thị xã, khu đô thị và các xã vùng đồng bằng; còn các xã vùng trung du, khu vực miền núi 1 hầu như chưa đạt chuẩn do chưa đáp ứng đủ các tiêu chí. Các xã khu vực miền núi 2 và 3 chủ yếu là chợ tạm, cơ sở vật chất chưa có, diện tích hẹp, chỉ có vài ki-ốt nhỏ lẻ....


Một phần nguyên nhân tạo nên những tồn tại trong thực hiện tiêu chí số 7 của tỉnh là kinh phí thực hiện cho tiêu chí này còn hạn chế; không có trong mục được đầu tư từ nguồn Chương trình NTM hàng năm. Mặt khác, so với nhu cầu, kinh phí của Chương trình xây dựng NTM không đáp ứng được theo kế hoạch đề ra.


Với những khó khăn trên, mục tiêu đến năm 2020, tỉnh phấn đấu có 370 xã đạt tiêu chí số 7, 286 xã đạt chuẩn NTM là khá nặng nề. Tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho 2 năm 2019-2020, như: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Bản tin Công Thương hàng tháng về chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM; tham mưu, ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020 (tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7); đôn đốc và kiểm tra kết quả triển khai thực hiện các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019-2020, trong đó có tiêu chí số 7 và số 4.


Dù vậy, để đạt mục tiêu này, đồng thời hoàn thiện hạ tầng thương mại nông thôn của tỉnh, Sở Công Thương Nghệ An đề nghị: Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ hàng năm đưa vào danh mục hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để xây dựng các công trình chợ nông thôn.


Cùng đó, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Nghệ An bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng chợ cho các xã đăng ký về đích hàng năm. Hỗ trợ kinh phí cho Sở Công Thương để phục vụ công tác hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra tổ chức thực hiện tại các xã đăng ký đạt chuẩn.Thanh Hiếu

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu