Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Sơ đồ tổ chức bộ máy (12/05/2011 09:26 AM)
LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG


1-LÃNH ĐẠO SỞ: 1 GIÁM ĐỐC VÀ 4 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

GIÁM ĐỐC: Hoàng Văn Tám

Email: tamctna@gmail.com

     

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: VÕ THỊ AN

Email: anvt@congthuong.nghean.gov.vn

 

alt  

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN HUY CƯƠNG

Email: Cuongctna@gmail.com

 

 

alt  

PHÓ GIÁM ĐỐC: TRẦN ĐĂNG NINH:

Phụ trách quản lý thị trường

Email: ninhtd@congthuong.nghean.gov.vn

   

PHÓ GIÁM ĐỐC: BÙI TRẦM

Email: tramb@congthuong.nghean.gov.vn

 

2- CÁC PHÒNG BAN

Tên phòng ban

Thủ trưởng đơn vị

Phó thủ trưởng

Văn phòng

- CVP: Trần Thanh Hải

- P.CVP: Phan Bá Yên

- P.CVP: Nguyễn Cảnh Quế

- P.CVP: Ng. Thị Quỳnh Phương

 

alt

alt

 

 

Phòng kế hoạch tổng hợp

- TP: Phạm Hoài Đức

- Phó TP: Ng. Thị Thanh Hiếu

- Phó TP: Hoàng Minh Tuấn

alt

alt

Phòng quản lý công nghiệp

- TP: Nguyễn Văn Thế

- PP: Nguyễn Quang Trung

- PP: Nguyễn Văn Hiệp

alt

 

Phòng quản lý thương mại

- TP: Trần Thị Mỹ Hà

- PP: Hồ Thị Hà

- PP: Phan Đức Thịnh

alt

 

Phòng quản lý năng lượng

- TP: Bùi Xuân Hùng

- PP: Lê Thị Thu Hường

- PP: Nguyễn Đăng Hải

BXhung-325

 

Thanh tra sở

- CTT: Nguyễn Trọng Lương

- PCTT: Hoàng Xuân Hồng

   

Phòng quản lý xuất nhập khẩu

- TP: Nguyễn Xuân Thanh

- PTP: Ng. Thị Thu Nhi

 

 

Phòng Kỹ thuật – an toàn môi trường

- TP: Lê Đức Ánh

- PTP: Trần Ngọc Thạch

alt

 

3 - CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

   

Trung tâm Xúc tiến Thương mại

- Giám đốc: Nguyễn Trọng Hùng

 

alt

 

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp 

- Phó Giám đốc: Võ Văn Phúc

- Phó Giám đốc: Hoàng Văn Diện

 

alt

Chi cục Quản lý Thị trường

- Chi Cục trưởng: Trần Đăng Ninh

- Phó CCT: Nguyễn Minh Thọ

- Phó CCT: Nguyễn Văn Thắng

- Phó CCT: Nguyễn Hồng Phong

alt

 alt

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu