Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/SCT-KHTCTH 05/01/2019 V/v hướng dẫn tham gia vào chuỗiphân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước
87/2018/NĐ-CP 15/06/2018 Về kinh doanh khí
81/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
20/2018/QĐ-TTg 26/04/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí đi
51/2018/NĐ-CP 09/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
799/QĐ-UBND 03/03/2018 Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 3/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2697/QĐ-BCT 18/08/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương
08/2017/TT-BCT 26/06/2017 Thông tư 08/2017/TT-BCT đăng ký kê khai giá sữa thực phẩm chức năng trẻ em dưới 06 tuổi
47/2016/QĐ-UBND 21/07/2016 Ban hành Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3171/QĐ-UBND 01/07/2016 Quyết định ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh
<<   <  1  >  >>